ที่ elionetwork เราตระหนักดีว่า กว่าลูกค้าของเราจะพัฒนาแบรนด์จนมีวันนี้ได้นั้น ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและความมุ่งมั่นมากมายเพียงใด เบื้องหลังแห่งความสำเร็จของแต่ละแบรนด์ย่อมมาจากพลังของคนกลุ่มหนึ่งที่ทุ่มเทและพยายามอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะนั่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเขา

และเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับเราเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาโซลูชันการถ่ายทอดภาษาท้องถิ่นที่สร้างสรรค์มาโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละรายอย่างรอบคอบและดีที่สุด เราเชื่อว่าบริการที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้าของเรานั้น ต้องแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ และมีความโดดเด่นเฉพาะตัวเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ เรายังเชื่อว่าแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจของเรา ตลอดจนคุณภาพการบริการและความเชี่ยวชาญ คือหัวใจสำคัญที่ทำให้เราได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากลูกค้าของเรามากกว่า 95% ไม่ว่าเศรษฐกิจจะพลิกผันเป็นเช่นไรก็ตาม

เราเข้าถึงและเข้าใจลูกค้า และพร้อมมอบบริการที่เกินความคาดหวังแก่ลูกค้าอยู่เสมอ

ระบบ eFast ที่มีศักยภาพของเราทำให้เกิดโซลูชั่นที่ตอบสนองตามความต้องการและตรงเวลาอยู่เสมอ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างสำคัญและความยืดหยุ่นที่ช่วยให้บุคลากรและทีมเข้าใจแนวทางที่พึงปฏิบัติ อีกทั้งเสริมสร้างทักษะและความรู้เพิ่มเติม ในขั้นตอนการทำงานของเราจะมีทั้งผู้เชี่ยวชาญ การใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย พร้อมทั้งระบบการรับประกันคุณภาพงานอย่างเคร่งครัดและกระบวนการวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

>> การติดต่อประสานงานอย่างครบถ้วนเพียงจุดเดียว

ผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์ของเราจะทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานอย่างครบถ้วนเพียงจุดเดียว ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดเวลาในการประสานงานและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร โดยมั่นใจได้ว่าแต่ละโครงการจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและอัปเดตตลอดเวลา

>> ขั้นตอนการสร้างสรรค์งานแบบกำหนดเอง

เมื่อทราบรายละเอียดของโครงการแล้ว ผู้จัดการโครงการจะมอบหมายทีมที่มีความเชี่ยวชาญและจัดหาเทคโนโลยีที่จำเป็นในการสนับสนุนการทำงานของนักภาษาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคอย่างเหมาะสม
จากนั้นจึงสร้างขั้นตอนการทำงาน พร้อมกับกระบวนการรับประกันภาพที่เคร่งครัดตามที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเพื่อให้ตอบสนองต่อความคาดหวังในโครงการของคุณ

>> แนวทางปฏิบัติและการจัดการเทคโนโลยี

เรามีเครื่องมือด้านภาษาและเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยยกระดับกระบวนการรับประกันคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการด้านเทคโนโลยีของคุณ คุณจะมั่นใจได้ว่าเรามีการยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง และก้าวทันโลกที่ทันสมัยอยู่เสมอ

>> การนำความรู้ด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และอุตสาหกรรมที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์

ผู้เชี่ยวชาญทีมเดิมของเราจะเป็นผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอดเป็นภาษาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับงานในอนาคต และช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรามีทั้งทีมนักภาษาศาสตร์และเครื่องมือด้านการแปล (CAT Tools) ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ส่งมอบงานแปลที่มีความถูกต้อง สอดคล้อง และสละสลวย ตรงเวลาและคุ้มค่าให้กับคุณ

  • ฐานข้อมูลคำศัพท์ — บรรจุคำศัพท์พร้อมคำแปลที่จะช่วยปรับปรุงข้อผิดพลาดด้านความสอดคล้องของคำศัพท์ที่ใช้ และช่วยให้มั่นใจได้ว่าคำแปลจะมีความสอดคล้องกัน
  • หน่วยความจำการแปล — จดจำคำแปลและช่วยสร้างความสอดคล้องของข้อความที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • การใช้งานระบบเครือข่าย — นักแปลสามารถใช้ประโยชน์จากหน่วยความจำการแปลของโครงการเดียวกันได้
  • ลดค่าใช้จ่าย– ลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เมื่อใช้เครื่องมือด้านการแปล (CAT Tools) เพื่อตรวจจับคำซ้ำในข้อความต้นฉบับ
  • ประหยัดเวลา – เครื่องมือด้านการแปล (CAT Tools) ช่วยให้นักภาษาศาสตร์ทำงานเอกสารได้เร็วขึ้นและลดระยะเวลาการส่งกลับไปมาลงได้มาก

นักภาษาศาสตร์ที่เป็นเจ้าของภาษาของ elionetwork เป็นผู้ใช้เครื่องมือด้านการแปล (CAT Tools) ที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งสร้างผลประโยชน์ให้กับลูกค้าทั่วโลกของเราได้อย่างมาก

โปรดทำความเข้าใจว่าเครื่องมือด้านการแปล (CAT Tools) นั้นไม่เหมือนกับการใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติ

เรามีนักภาษาศาสตร์ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในภาษาต่าง ๆ กว่า 55 ภาษาทั่วทั้งทวีปเอเชียและยุโรป เรามั่นใจว่างานที่คุณได้รับจะสามารถถ่ายทอดออกมาสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ รวมถึงความถูกต้องแม่นยำ และเหมาะสมตามหลักภาษาและยุคสมัย ด้วยบริการถ่ายทอดเป็นภาษาท้องถิ่นของเรานี้จะผลักดันให้ธุรกิจของคุณอยู่เหนือคู่แข่งอื่น ๆ ในเวทีระดับโลกได้อย่างแน่นอน

เราจะสรรค์สร้างข้อความของคุณเป็นภาษาต่าง ๆ โดยยังคงรูปแบบการสื่อความหมาย วัตถุประสงค์ และอารมณ์ในลักษณะเดียวกันด้วยบริการถ่ายทอดภาษาเชิงสร้างสรรค์ในระดับมืออาชีพ ซึ่งคุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อความที่เราสร้างสรรค์เป็นภาษาต่าง ๆ นั้นจะสอดคล้องกับความหมายและอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการสื่อของภาษาต้นฉบับได้เป็นอย่างดี

เราช่วยจัดรูปแบบและวางเนื้อหาที่แปลเป็นภาษาต่าง ๆ ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสวยงาม ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ ฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการเฉพาะและเหมาะสมกับตลาดในแต่ละประเทศ

เรามีบริการผลิตสื่อวิดีโอและเสียง และการถ่ายทอดเป็นภาษาท้องถิ่นที่ครอบคลุมทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาทางโทรทัศน์ วิดีโอกรณีศึกษาและวิดีโอสำหรับองค์กร ตลอดจนภาพยนตร์ออนไลน์ที่ครบวงจรและตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

ทีมล่ามของเรามีความเชี่ยวชาญและชำนาญด้านการล่ามหลากหลายภาษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรป โดยเราให้บริการทั้งล่ามแบบฉับพลัน (Simultaneous Interpretation) และล่ามแบบต่อเนื่อง (Consecutive Interpretation) ด้วยการคัดสรรผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในแวดวงอุตสาหกรรมต่าง ๆ